Våre Selskaper

Våre Selskaper

Morgedal Entreprenør er et veletablert entreprenørselskap med solid erfaring. Med vår allsidige og moderne maskinpark utfører vi alt innen graving og grunnarbeid.

Vi leverer komplette løsninger, og utfører store og små oppdrag for både private og offentlige utbyggere.

Morgedal Entreprenør er et veletablert entreprenørselskap med solid erfaring.

Med vår allsidige og moderne maskinpark utfører vi alt innen graving og grunnarbeid.

Vi leverer komplette løsninger, og utfører store og små oppdrag for både private og offentlige utbyggere.

Vest-Telemark pukkverk har pr i dag masseuttak på Verpe i Seljord, Spjotsodd i Kviteseid, Morgedal Steinbrudd og Rogdeli Steinbrudd.

Vi er totalleverandør av pukk og grusmasser.

Vest-Telemark pukkverk har pr i dag masseuttak på Verpe i Seljord, Spjotsodd i Kviteseid, Morgedal Steinbrudd og Rogdeli Steinbrudd.

Vi er totalleverandør av pukk og grusmasser.

Vest-Telemark Drift står for drift og vedlikehold av utvalgte deler av Vest-Telemarks veinett.

Selskapet har en moderne og effektiv maskinpark, og har som mål å sørge for trygge vinterveier i Vest-Telemark på langsiktig basis.
Vest-Telemark Drift står for drift og vedlikehold av utvalgte deler av Vest-Telemarks veinett.

Selskapet har en moderne og effektiv maskinpark, og har som mål å sørge for trygge vinterveier i Vest-Telemark på langsiktig basis.

Morgedal Eigendom er Morgedal Gruppens eiendomsarm. Selskapet forvalter konsernets eiendomsportefølje innen eiendomsutvikling for privat og bedriftsmarkedet.

Morgedal Eigendom drifter også den nåværende porteføljen av næringseiendom til utleie og konsernets egen bruk.
Morgedal Eigendom er Morgedal Gruppens eiendomsarm. Selskapet forvalter konsernets eiendomsportefølje innen eiendomsutvikling for privat og bedriftsmarkedet.

Morgedal Eigendom drifter også den nåværende porteføljen av næringseiendom til utleie og konsernets egen bruk.

Kontakt

    Kontakt